Se encuentra usted aquí

Sistema d'avís de reg

Muga | B.2.2. Implementation of the demonstrative adaptation measures | Agricultura y Suelos | 26.Oct.2015

Localització d'estacions climàtiques, parcel•les agrícoles amb sensors d'humitat del sòl i distribució de la zona regable.

Format: 
pdf
Data type: 
Image