Esteu aquí

Activitats preliminars per l'execució de les proves pilot

General -

A partir de l'estiu de 2014, es començaran les tasques prèvies necessàries per a l'execució de les proves pilot. Això inclou localitzar les possibles zones d'estudi, demanar permisos, comprar els equips i programar-ne l'execució.