Esteu aquí

El Govern català promou la gestió forestal sostenible i l'aprofitament energètic de la biomassa forestal

General

El Pla de calderes aporta estalvi econòmic, millora ambiental (millora dels boscos, prevenció d'incendis, disminució d'emissions CO2) i creació de 150 llocs de treball.

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/aixecar-catal...