Esteu aquí

Reunió de la Plataforma LIFE sobre Acció Climàtica en Àrees Urbanes

General -

El propòsit d'aquesta reunió de la plataforma és reunir als beneficiaris del projecte LIFE, les autoritats locals, nacionals i europees competents i altres parts interessades per avançar en l'adaptació al canvi climàtic (CCA) i la mitigació (CCM) a les zones urbanes .

La reunió està estructurada de manera que permeti als participants tenir una comprensió completa del paper de l'acció climàtica a les zones urbanes en el context europeu i internacional. Les intenses sessions dels grups de treball dedicades a estudis de casos concrets permetran la presentació i l'intercanvi de bones pràctiques en sectors específics, a més de les sessions plenàries, on es discutiran les polítiques generals, els mecanismes de suport i coordinació.

Material addicional

Press release: