Esteu aquí

Reunió inicial amb l'assessoria de projectes europeus

General

Per tal de donar seguiment al gran número de projectes Life+ atorgats l'any 2013, la Comissió Europea ha contractat a un consorci de 9 empreses (ASTRALE) per donar assistència tècnica  pel control i seguiment de la implementació dels projectes. Aquesta tasca ha recaigut sobre IDOM per tots els projectes coordinats des d'Espanya i Portugal. IDOM visitarà una vegada el projecte per fer el seguiment de la seva execució. A més, IDOM donarà suport i consell als socis del projecte. 

El dia 21 de gener es va realitzar la primera reunió de seguiment entre el personal tècnic d'IDOM i en consorci MEDACC. Aquesta trobada va servir per aclarir conceptes amb IDOM, formular preguntes a la Comissió Europea i fer un seguiment tant de les tasques ja realitzades al projecte com les que es realitzaran a curt i mig termini.