Esteu aquí

S'inicien les proves pilot en els boscos del Solsonès

Segre

S'han executat les proves pilot d'adaptació dels boscos del Segre al canvi climàtic. Concretament, als boscos de pinassa del Solsonès s'hi han dissenyat un seguit de tractaments de cara a avaluar-ne l'efectivitat a llarg termini per reduir el risc d'incendi i millorar l'estructura del bosc. Aquests tractaments s'han fet efectius al llarg del primer trimestre de 2015 i s'ha començat a fer el seguiment d'un seguit d'indicadors que aportaran informació de base sobre el seu impacte sobre el bosc. 

Aquesta acció es fa coordinamanent amb el projecte Life+ DEMORGEST 

Material addicional