Esteu aquí

Projecte nacional NET-SCARCE Consolider

NET-SCARCE Consolider27.oct..2016 to 31.des..2017

El projecte NET-SCARCE dóna seguiment al project SCARCE que avalua i prediu els efectes del canvi global sobre la disponibilitat de l'aigua, la seva qualitat i el conseqüent impacte socioeconòmic a les conques mediterrànies de la Península Ibèrica. Es tracta d'un projecte d'investigació multidisciplinari que té per principal objectiu descriure i predir la rellevància dels impactes del canvi global sobre la disponibilitat de l'aigua, la seva qualitat i els serveis ecosistèmics de les conques mediterrànies de la Península Ibèrica, així com els impactes a la societat i a l'economia. Aquest projecte servirà per millorar la gestió dels rius i, per tant, hi haurà una interacció important entre la comunitat científica i la gestió de conques hidrogràfiques.

La  col·laboració entre els projectes Life MEDACC i NET-SCARCE Consolider dóna com a resultat la participació del CREAF en la Conferència Internacional final del projecte NET-SCARCE, "Rivers under water scarcity: Threats and Challenges" que es va portar a terme a Barcelona el 15 i 16 de Novembre de 2016. El CREAF va fer una ponéncia invitada sota el títol: "Experiences in Mediterranean river basins adaptation to climate change"

Coordinator: 
Dr. Alícia Navarro-Ortega (gestió del projecte)

Web: 
http://www.idaea.csic.es/scarceconsolider/publica/P000Main.php