Esteu aquí

Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic

GeneralAgricultura, Boscos, Altres, Control d'aigües

Aquest treball desenvolupa una metodologia d’anàlisi que permet obtenir una diagnosi a nivell municipal de quin és el grau de vulnerabilitat i resiliència al canvi climàtic dels municipis de Catalunya.