Esteu aquí

Deliverable 6: Fields protocols

General, Muga, Ter, SegreAgricultura, Boscos

Aquest informe mostra els protocols de camp que s'aplicaran a les activitats demostratives. L'objectiu del protocol és supervisar els efectes dels experiments a la conca. L'informe detalla els objectius de gestió, el tipus de tractament, les variables que es mesuraran de forma contínua en cada parcel·la, la freqüència de la supervisió i la metodologia per mesurar les variables.