Esteu aquí

Es posen a la venda els primers crèdits de GEH generats en el marc del Programa voluntari de compensació d’emissions de GEH

GeneralAltres

Els crèdits provenen de reduccions emissions de GEH de projectes realitzats per entitats que realitzen una tasca social a Catalunya. Amb aquesta iniciativa, les empreses catalanes ja poden compensar voluntàriament les seves emissions de GEH amb projectes locals i amb fort component social.

Esteu interessats en adquirir crèdits de GEH d'aquest Programa?

Si esteu interessats en adquirir crèdits de GEH d’aquest Programa contacteu amb SendeCO2, en aquest moment és l’entitat que ha establert un acord de col·laboració amb l'OCCC i que actua com a intermediària per a la venta dels crèdits:Dades de contacte:

compensacionscat@sendeco2.com

Telèfon: 93 241 47 23https://www.sendeco2.com/es/

Trobareu el preu dels crèdits de GEH a l'enllaç Preus dels crèdits de GEH i exemples, 

Els crèdits de GEH del Programa són finalistes, és a dir només serveixen per compensar les emissions no reduïdes del comprador, però no es poden revendre ni especular amb ells. La compensació a més té una validesa anual.

Una vegada es formalitza la compra dels crèdits de GEH el comprador rep un certificat oficial de compra i cancel·lació de crèdits de GEH del Programa emès per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Quantitat de crèdits de GEH que es posen a la venda

Ara, es posen a la venda 4.256 crèdits de GEH que equivalen a 4.256 tones de CO2 equiv. reduïdes per projectes duts a terme per entitats, associacions, fundacions o ONG que desenvolupen una tasca social a Catalunya. Tones que han estat verificades i quantificades com a part del Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, endegat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). Aquestes tones de CO2 corresponen a les reduccions assolides per 10 dels 15 projectes que participen al Programa, concretament els 10 aprovats i executats en les convocatòries del Programa dels anys 2016 i 2017 i que estaven posats en marxa des de fa més d'un any i que han estat verificats durant el 2018.

Les entitats socials que han executat projectes a Catalunya i que posen els seus crèdits de GEH a la venda són: la Fundació Banc del Aliments, delegacions de Barcelona, Lleida i Girona, Ecosol economia solidària, Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, Fundació Autisme Mas Casadevall, Fundació St. Paul’s, Fundació la Caritat i Fundació La Vall.

En conjunt les accions realitzades passen per evitar el malbaratament alimentari, la substitució de calderes de gasoil, propà o gas natural per d’altres de biomassa o per plaques solars; la millora en el comportament energètic dels edificis; la substitució del vehicles de gasoil per d’altres elèctrics i conexió a illa de calor amb renovables.

Venda a través del sistema de bossa

Els 4.256 crèdits de GEH que es posen a la venda es fa mitjançant el sistema de bossa, és a dir els compradors no adquireixen crèdits de GEH d’un projecte específic sinó que adquireixen crèdits de GEH de la bossa general. Aquesta bossa està formada pel conjunt de tones reduïdes pel projectes i cada promotor és remunerat en la mateixa proporció que els crèdits de GEH que ha aportat.

 

Sobre el Programa voluntari de compensació d’emissions de GEH

Aquest Programa es basa en promoure la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya a través de projectes portats a terme per entitats socials. Una vegada verificades externament les reduccions d’emissions d’aquests projectes, el Programa facilita a d’altres organitzacions i particulars que puguin comprar aquestes reduccions d’emissions locals per a compensar les emissions que no han pogut reduir internament. La compra d’aquestes reduccions es fa a través d’una entitat col·laboradora en la compra-venda de crèdits de GEH.

Què és la compensació d’emissions de GEH?

Aquest mecanisme permet a organitzacions o ciutadans compensar aquelles emissions de GEH que anualment no han pogut reduir portant a terme mesures internes.

Exemples d’emissions que es poden compensar:

Emissions que genera una organització (una empresa, una organització sense ànim de lucre, una administració pública, etc).Emissions que genera un esdeveniment (una fira, un congrés, etc).Emissions que genera un ciutadà per la seva activitat (emissions a la llar, per mobilitat, etc).Altres. Per exemple les emissions associades a la publicació de documents.

Per què parlem de compensació com una manera de reduir emissions que generen el canvi climàtic?

L’escalfament del planeta és un problema global, al contrari que d'altres problemes d’escala local (com la contaminació de l'aire a les ciutats). Per tant cada tona d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle reduïda en qualsevol lloc, contribueix a limitar l’escalfament global. 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic estableix quatre principis bàsics per a la compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle:

1. Calcular les emissions de GEH amb metodologies reconegudes,

2. Reduir primer les emissions de GEH amb actuacions internes, després compensar,

3. Compensar amb garanties (principalment amb crèdits d'un sistema reconegut i amb reduccions d'emissions verificades) i

4. Compensar amb transparència (comunicar la compensació amb transparència).

Aquests principis es descriuen detalladament en el web del Programa voluntari de compensació.

Què és 1 crèdit de GEH?

Les reduccions d’emissions que es poden comprar per a compensar emissions de GEH, no es compren tal qual, si no que es compren com a crèdits de GEH.

1 crèdit de GEH és una reducció d’emissions que equival a 1 tCO2 equivalent reduïda i verificada.