Esteu aquí

Esdeveniments hidrològics extrems i la influència dels embassaments en una conca altament regulada del nord-est d'Espanya (Journal of Hydrology: Regional Studies)

SegreControl d'aigües

La conca del Segre està fortament regulada, a través d'una densa xarxa de preses originàries de la segona meitat del segle XX. Aquest estudi ha avaluat l'impacte de la regulació dels rius en l'evolució d'esdeveniments hidroclimàtics extrems a la conca durant les últimes sis dècades (1950-2013). S'ha avaluat si l'ocurrència d'inundacions i sequeres hidrològiques ha canviat, i si aquests canvis han diferit espacialment entre les capçaleres i les àrees baixes de la conca. Per a això, s'ha utilitzat un conjunt d'índexs hidroclimàtics per quantificar l'evolució de la quantitat així com de la freqüència de quantils de precipitació alta i inundacions. Els canvis en aquestes variables es van avaluar mitjançant el coeficient no paramètric de Mann-Kendall Tau.

Noves perspectives hidrològiques: Els resultats revelen una reducció general en l'ocurrència d'esdeveniments extrems de precipitació a la conca del Segre de 1950 a 2013, el que corresponia a una reducció general en els cabals elevats mesurats en diverses estacions d'aforament al llarg de la conca. Si bé aquest estudi demostra diferències espacials en la disminució del cabal entre les capçaleres i les parts baixes de la conca, associades principalment amb canvis en la regulació dels rius, no hi va haver reducció en la freqüència de les inundacions extraordinàries. Els canvis en les pràctiques de gestió de l'aigua a la conca han impactat significativament la freqüència, durada i gravetat de les sequeres hidrològiques aigües avall de les preses principals, com a conseqüència de la intensa regulació de l'aigua per satisfer les demandes d'aigua per a reg i ramaderia. No obstant això, la resposta hidrològica de les capçaleres a aquestes sequeres va diferir notablement de la de les zones baixes de la conca.