Esteu aquí

Què és l'adaptació al canvi climàtic?

GeneralAgricultura, Boscos, Altres, Control d'aigües

Vídeo divulgatiu de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), document que fou aprovat per la Generalitat de Catalunya el novembre de 2012. Amb aquest vídeo, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, pretén arribar al màxim nombre de ciutadans, entitats, empreses i organismes perquè prenguin consciència de que el canvi climàtic a Catalunya és una realitat inqüestionable i que disposem del coneixement, els mitjans i les eines per a adaptar-nos-hi.

https://www.youtube.com/watch?v=YKSfw392lJw