Esteu aquí

Networking

ECOHIPRO

Aquest projecte desenvoluparà una eina per a la monitorització de la vegetació mitjançant un model ecohidrològic, calibrat amb dades hidrològiques. El model s’executarà per a les últimes dècades utilitzant dades meteorològiques, fet que permetrà determinar l’estat de la vegetació en temps real i establir alertes de risc. L’eina estarà calibrada i implementada en diferents àrees nacionals continentals protegides d’Espanya, localitzades a la Península Ibèrica.

LIFE VINEYARDS4HEAT

El projecte té com a objectiu demostrar la viabilitat del CERCLE VIRTUÓS DE LES VINYES (VVC) com a estratègia local per mitigar el canvi climàtic contribuint a assolir els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH); en línia amb el paquet energia-clima de la Unió Europea també conegut com 3*20 i, en concret, impulsant l’augment de la producció d’energia renovable per arribar al 20% de les necessitats energètiques de la UE.

FP7 -SiS - BeWater

El projecte FP7 BeWater promou el diàleg i la col·laboració entre la ciència i la societat per a la gestió adaptativa de l’aigua davant dels impactes del canvi global a la Mediterrània. BeWater utilitza un procés iteratiu d’aprenentatge mutu per garantir que els actors locals tenen un paper actiu en la definició de les estratègies adients per a la gestió de les conques fluvials. En quatre conques pilot arreu de la Mediterrània s’utilitzen unes metodologies que integren les característiques físiques, ecològiques, socials i polítiques d’aquestes conques de cara a desenvolupar opcions per la g

Life+ PLETERA

El Life PLETERA té per objecte desurbanitzar i recuperar la funcionalitat ecològica dels sistemes costaners de la Pletera, a l’Estartit, a la conca del Ter. Això implica eliminar les parts parcialment urbanitzades i retornar l’espai al seu estat natural. El projecte està coordinat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Life+ DEMORGEST

El projecte Life+ DEMORGEST té com a objectiu reduir la vulnerabilitat dels boscos de Catalunya als grans incendis forestals (GIF), facilitant l'adopció per part dels silvicultors de nous models de gestió forestal multifuncional (models ORGEST) que integrin la producció de diferents béns i serveis amb la prevenció dels GIF; i sensibilitzant a la societat en general del paper de la gestió forestal en la lluita contra els incendis i la preservació del paisatge agrari. El projecte està coordinat pel Centre de la Propietat Forestal (Centre de la Propietat Forestal, CPF) i les àrees pilot estan

Pàgines