Esteu aquí

Una societat que s'adapta al canvi global

FP7 -SiS - BeWaterFP7-SIS.2013.1.2-161238501.oct..2013 to 30.abr..2017

El projecte FP7 BeWater promou el diàleg i la col·laboració entre la ciència i la societat per a la gestió adaptativa de l’aigua davant dels impactes del canvi global a la Mediterrània. BeWater utilitza un procés iteratiu d’aprenentatge mutu per garantir que els actors locals tenen un paper actiu en la definició de les estratègies adients per a la gestió de les conques fluvials. En quatre conques pilot arreu de la Mediterrània s’utilitzen unes metodologies que integren les característiques físiques, ecològiques, socials i polítiques d’aquestes conques de cara a desenvolupar opcions per la gestió de l’aigua. Aquestes opcions de gestió son discutides amb les comunitats locals que participen en el disseny de Plans de Adaptació. El projecte BeWater està coordinat pel CREAF i una de les conques pilot està situada a Catalunya (la conca de la Tordera).

La  col·laboració entre els projectes Life MEDACC i FP7 BeWater dóna com a resultat la participació dels socis d’ambdós projectes en les activitats de l'altre projecte europeu.

  • En el cas del projecte FP7 BeWater, els socis del projecte Life MEDACC participen com a Comitè Assessor i com actors claus en els diferents activitats i tallers participatius del projecte, que serveixen per dibuixar la diagnosis de la conca i per dissenyar les opcions de gestió de l'aigua i els plans locals d'adaptació a la conca de la Tordera. 
  • En el cas del projecte Life MEDACC, els socis incorporen al projecte el coneixement i l’expertesa generada al llarg de la interacció amb el projecte BeWater, especialment interessant a l'hora de definir mesures d'adaptació i de dissenyar plans d'adaptació per les tres conques del Life MEDACC. 
Coordinator: 
Anabel Sánchez

Web: 
http://www.bewaterproject.eu/