Esteu aquí

Constitució de la Comunitat d'Usuaris d'aigua de la plana litoral de La Muga

Muga

El dimarts 17 de novembre es celebrà a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries la Junta General Constitutiva de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral de la Muga, amb la presència de quasi una cinquantena de persones. L’objectiu principal de la reunió fou el nomenament de la Comissió encarregada de la redacció dels estatuts de la Comunitat que caldrà sotmetre a votació en una assemblea de tots els usuaris de l’aigua de la Plana. Aquesta Comissió, presidida per l’alcaldessa de Castelló d’Empúries, estarà constituïda per un total de 15 persones: tres representants dels usuaris municipals, 10 dels usuaris agrícoles, un dels usuaris ambientals i un al sector turístic. La Plana litoral de la Muga engloba els usuaris d’aigua dels termes municipals de Castelló, Fortià i Riumors.

Life MEDACC ha col·laborat activament en les reunions prèvies i, també, en la constitució de la Comunitat. Les mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic en la gestió de l’aigua a la conca de la Muga només poden arribar a ser eficaces i eficients si són discutides i acordades amb tots els usuaris de l’aigua i els actors interessats.

Material addicional

Press release: