Esteu aquí

Inici del projecte Life+ MEDACC

General, Muga, Ter and Segre

Al Juliol de 2013 arrenca el projecte Life+ MEDACC, amb l’objectiu principal de demostrar que l’aplicació de mesures preventives en els àmbits de l’agricultura, la gestió forestal i la gestió de l’aigua constitueixen eines útils per a l’adaptació als impactes observats i previstos del canvi climàtic a Catalunya. Per això es realitzaran proves pilot en finques agrícoles i forestals, tot i contrastant els resultats obtinguts entre les finques amb mesures i les finques sense mesures, així com la modelització de la gestió dels embassaments en escenaris de canvi climàtic (aportacions d’aigua a les conques, recursos alternatius, gestió de la demanda, etc). Tant els treballs de camp com els de modelització es realitzaran en tres conques prou representatives de Catalunya: la Muga, el Ter i el Segre. Ultra el monitoreig i anàlisi de totes les dades obtingudes, el projecte planteja també indicadors d’evolució i validació dels resultats a obtenir.

Material addicional

Press release: