Esteu aquí

Pla d'acció al Massís de les Gavarres

Ter -

D’acord amb els resultats obtinguts en el marc del Life MEDACC, i d’acord amb el seguiment i avaluació de l’ESCACC, l’aforestació del territori degut a l’abandonament de la gestió agroforestal i ramadera afegeix més pressió als impactes del canvi climàtic al nostre país. Aquesta major aforestació, en un context d’increment de la temperatura –i, per tant, de l’evapotranspiració- i de reducció de les precipitacions en capçalera (tal i com reflecteix el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya), contribueix a la reducció de cabals als nostres rius i, en conseqüència, a la menor disponibilitat d’aigua. Aquesta disminució de cabals ha estat contrastada a totes tres conques del MEDACC: Muga, Segre i Ter.

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Consorci de les Gavarres van compartir els elements comuns d’aquesta diagnosi general amb la del massís de les Gavarres. Amb l'objectiu d'explorar vies de finançament per fer rendible la gestió forestal, es va organitzar un taller d’escenaris de transformació precedit d’una quarantena llarga d’entrevistes a multitud d’actors diferents.

I ha estat així que reunint empresaris, propietaris forestals, administració, emprenedors, hotelers, vinaters, científics, alcaldes, bombers, etc, cadascú amb les seves diferents perspectives, idees i dogmes, hem estat capaços d’acabar el taller de dos dies amb una Estratègia concreta per a les Gavarres en l’horitzó 2025, que trobareu adjunta a continuació.

Si aneu a aquest enllaç https://vimeo.com/208880461 podreu veure un vídeo resum del taller sobre les Gavarres que, conjuntament amb el Consorci de les Gavarres i l’empresa Coperfield, es va realitzar amb una vint-i-cinquena llarga de persones durant els dies 15 i 16 de març al Museu del Suro de Palafrugell.

Material addicional

Press release: