Esteu aquí

Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic

Projecte ECTAdapt - Interreg POCTEFA 01.maig.2016 to 30.abr..2019

El projecte ECTAdapt té com a objectiu general desenvolupar una política conjunta en matèria d’adaptació al canvi climàtic a escala de tot l’Espai Català Transfronterer (ECT) mitjançant l’anàlisi de la vulnerabilitat del territori, la sensibilització de la població i de tots els agents públics i privats implicats, i la redacció i execució de Plans d’acció local per a l’adaptació al canvi climàtic. L’ECT és el territori format per la província de Girona (Espanya) i el Département des Pyrénées-Orientales (França), i representa una àrea d’influència de prop d’un milió tres-cents mil habitants. El projecte ECTAdapt té un cost total de 1.031.678,00 €, el 65% del qual està subvencionat pel fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). ECTAdapt està integrat pels següents partners: Département des Pyrénées-Orientales, Diputació de Girona i CILMA (Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona).

La col·laboració entre els projectes Life MEDACC y POCTEFA ECTAdapt es materialitza amb la participació del CREAF com a membre del Comitè Tècnic de Seguiment del projecte ECTAdapt. Aquest comitè està format per experts, entitats i administracions competents en adaptació al canvi climàtic i té per objectius 1) assegurar la qualitat dels treballs desenvolupats al llarg del projecte, 2) donar assessorament tècnic i específic en matèria d’adaptació al canvi climàtic i 3) conferir expertesa als tècnics i polítics implicats en la seva execució.

Coordinator: 
Anna Pibernat Reixach (Tècnica del CILMA pel projecte ECTAdapt)