Esteu aquí

Regeneració i reutilització de l’aigua d’escorrentia i de drenatge en parcel·les agrícoles

LIFE REAGRITECHLIFE Reagritech 11ENV/ES/57901.gen..2014 to 31.des..2016

El projecte REAGRITECH té com a objectiu la regeneració i reutilització de l’aigua d’escorrentia i de drenatge en parcel·les agrícoles a partir de sistemes naturals combinats de tractament d’aigües.

REAGRITECH pretén demostrar un mètode per reciclar els recursos hídrics a escala de parcel·la, per tal d'optimitzar-los per al seu millor ús a l'ecosistema i, per tant, aconseguir una conca fluvial sostenible i integrada, mitjançant la millora de les característiques químiques de l'aigua reutilitzada i, per tant, millorar l'entorn natural que els envolta. L’objectiu del disseny és obtenir efluents amb una disminució dels contaminants orgànics (db05) del 95% i una disminució del contingut en nitrogen de l’aigua fins a un 50%. 

La col·laboració entre LIFE MEDACC i LIFE REAGRITECH fins ara ha estat la participació en la reunió final del projecte el 14 de desembre de 2016. L’establiment de col·laboració es durà a terme durant 2017 ja que es vol traslladar un pilot des de Sudanell (Lleida) a Torre Marimon (Caldes de Montbui) per tal d’ampliar les condicions d’assaig  del pilot construït i testat en el projecte REAGRITECH, amb un tipus diferent d’aigua amb concentracions elevades de nitrats.

Els resultats obtinguts interessaran al projecte MEDACC si possibiliten l’ús extensiu d’aquest tipus d’aigües, que no han estat contemplades en el projecte.

Coordinator: 
Jordi Morató, Catedra Unesco de Sostenibilitat

Web: 
http://www.unescosost.org/ca/project/reagritech/