Esteu aquí

Sensibilització i coneixement per a l'adaptació al canvi climàtic

LIFE SHARA01.set..2017 to 28.febr..2021

El projecte LIFE SHARA "Sensibilització i coneixement per a l'adaptació al canvi climàtic" té com a objectiu col·laborar en la construcció d'una societat millor adaptada al canvi climàtic, cooperant amb tots els actors implicats, generant coneixement i augmentant la sensibilització social.

El projecte LIFE SHARA reforça i dóna continuïtat als plans i iniciatives ja existents sobre adaptació al canvi climàtic. D'aquesta manera, s'emmarca en el Tercer Programa de Treball (2014-2020) del Pla Nacional d'Adaptació (aprovat el 2006) i contribueix a l'Estratègia Nacional Portuguesa per a l'Adaptació als Canvis Climàtics (adoptada el 2015). A més, donarà un gran impuls a la plataforma AdapteCCa, llançada l'any 2013 com a eina d'intercanvi i consulta d'informació sobre adaptació al canvi climàtic a Espanya.

D'altra banda, el projecte neix amb la finalitat de millorar la presa de decisions en relació a l'adaptació. Atès que hi ha una manca de coneixement, a nivell tècnic i general, que la informació disponible es troba sovint dispersa i requereix contínua actualització, i constatant que en adaptació treballen multitud d'agents i en sectors molt variats, un objectiu prioritari és la millora de la governança per abordar aquestes qüestions. Al final, es pretén avançar cap a la integració de l'adaptació a tots aquells sectors, sistemes, recursos i territoris vulnerables al canvi climàtic.

La col·laboració entre els projectes LIFE MEDACC i LIFE SHARA ha donat com a resultat la participació dels socis (OCCC, CREAF, IPE i IRTA) en l'elaboració de material divulgatiu sobre estratègies d'adaptació al canvi climàtic en els àmbits forestal i agrícola, testades en el marc del projecte LIFE MEDACC.

Coordinator: 
Fundación biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

Web: 
http://www.lifeshara.com/es