Esteu aquí

Deliverable 5: Describing the location and access to demonstrative activities and Implementation of on-site demonstrative activities

GeneralAgricultura, Boscos

El Projecte MEDACC (LIFE12 ENV/ES/000536 Demonstration and validation of innovative methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area) és un projecte multi-actor de 5 anys de durada que va començar l'estiu de 2013.

MEDACC neix amb l'objectiu de provar solucions innovadores orientades a adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic a la Mediterrània. D'aquesta manera, MEDACC contribueix al disseny i desplegament de les estratègies i polítiques d'adaptació que s'estan desenvolupant a nivell nacional i regional a l'àmbit euromediterrani. A Catalunya, serà una eina molt valuosa en el desplegament de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC 2013-2020).

Per aconseguir aquests objectius, MEDACC ha iniciat accions pilot a les conques de la Muga, Ter i Segre, segons la programació experimental/demostrativa.

Aquestes accions poden permetre posar a prova les mesures d'adaptació en els sectors de l'agricultura, la silvicultura i la gestió de l'aigua. Totes aquestes mesures s'han dissenyat i implementat conjuntament amb els actors locals.