Esteu aquí

El llibre Implementing Climate Change Adaptation in Cities and Communities publica l'article Indicador global d'adaptació al canvi climàtic a Catalunya elaborat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic

GeneralAgricultura, Boscos, Altres, Control d'aigües

El llibre, editat per l'editorial Springer, analitza de quina manera l'adaptació als impactes del canvi climàtic es desenvolupa a diferents escales territorials i il·lustra iniciatives i projectes exitosos arreu del món.

Els treballs d'elaboració de l'indicador global d'adaptació van començar durant l’any 2012 amb la selecció de 83 indicadors potencialment avaluadors de la bondat de les mesures d'adaptació.

La metodologia de treball va ser establerta en col·laboració amb l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, i en el marc del projecte Life 12 ENV/ES/000536 Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic (LIFE MEDACC), un projecte europeu del qual l'Oficina n'és soci coordinador i que, entre les accions previstes, contempla també l'establiment d'indicadors de les mesures d'adaptació.

Malgrat la manca de referències concretes arreu sobre indicadors de les mesures d'adaptació als impactes del canvi climàtic, l'Oficina va aconseguir un primer document que és capaç d'avaluar i quantificar el grau d'adaptació de Catalunya. El resultat és una relació final de 29 indicadors distribuïts entre 10 sectors socioeconòmics i sistemes naturals que -amb l’aplicació de l’anàlisi de components principals- generen un indicador sintètic d’adaptació el qual mostra un nivell mitjà pel que fa a la capacitat adaptativa als impactes del canvi climàtic: un aprovat just.

Més informació:

http://www.springer.com/gp/book/9783319285894#aboutBook

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/ladap...