Esteu aquí

L'Agència Europea del Medi Ambient publica el quart informe sobre Canvi climàtic, impactes i vulnerabilitat a Europa

GeneralAgricultura, Boscos, Altres, Control d'aigües

Aquest informe té per objectiu recolzar el desenvolupament de la revisió de l'Estratègia d'Adaptació de la UE prevista per l'any 2018 així com el desenvolupament de plans i estratègies d'adaptació nacionals i transnacionals.

L'informe apunta que els canvis observats en el clima ja estan tenint una considerable repercussió en els ecosistemes, l'economia, la salut humana i el benestar a Europa. 

Segons les dades disponibles, se segueixen registrant nous récords de temperatures mundials i europees, l'alçada del nivell del mar i la reducció de gel a l'Àrtic. Les pautes de precipitació estan canviant, convertint en més humides les regions que ja ho són, així com més àrides les zones més seques.

L'Informe indica les pressions a les que estan sotmesos els ecosistemes i les zones portegides, els sectors socioeconòmics, la salut humana o l'economia i identifica com a factor imprescindible la incoporació de l'adaptació al canvi climàtic en les polítiques sectorials.

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnera...