You are here

Modelització hidràulica del sistema de drenatge litoral del marge esquerre del Baix Ter: estratègies d'adaptació al canvi climàtic

Ter

Tant el Life PLETERA com el Life MEDACC coincideixen en l'interès  per a analitzar i trobar solucions d'adaptació als problemes derivats del canvi climàtic com són les inundacions litorals que afecten aquesta zona del marge esquerre del Baix Ter. En aquest sentit, la utilització de models de predicció del desenvolupament de fenòmens, com la inundabilitat, coneguts o dissenyats, esdevé un mecanisme òptim de gestió i suport a la presa de desicions.

En aquest marc, adjunt es presenta el treball de Modelització hidràulica del sistema de drenatge litoral del marge esquerre del Baix Ter: estratègies d'adaptació al canvi climàtic, elaborat per l'empresa GeoServei S.L.

Els objectius pretesos amb la present modelització, en el marc del projecte LIFE PLETERA són els d’obtenir coneixement sobre:

  1. Efecte sobre la inundabilitat motivat per la desurbanització de la Pletera.
  2. Efectes, i necessitat, d’una mota de protecció entre la Pletera i el riu Ter.
  3. Efecte, i necessitat, de mesures de protecció a la part posterior de la platja sobre la inundabilitat per aigua marina en episodis de llevant.

Els objectius pretesos en el marc del projecte LIFE MEDACC són els següents:

  1. Valorar l’efecte sobre el territori estudiat en l’àmbit del projecte LIFE MEDACC d’un episodi conegut de llevant en condicions de nivell del mar permanentment més elevat.
  2. Proporcionar directrius per l’adaptació al canvi climàtic en el sector d’estudi que puguin ser traslladades a altres emplaçaments de condicions físiques assimilables.
  3. Orientar sobre quines poden ser àrees aptes per amortir els episodis d’inundació en una situació climàtica més extrema com a estratègia d’adaptació al canvi climàtic.
  4. Valorar l’efectivitat de la implementació de mesures d’adaptació en relació amb l’evolució del flux d’aigua de desbordament del Rec del Ter Vell.

Additional material

Press release: