You are here

Agriculture and Soils

Màxim contingut d’aigua disponible al sòl (Ter)

Access level: 
Public
Description: 

Mapa del màxim contingut d’aigua disponible en el sòl (capacitat de camp menys punt de marciment permanent, mm) de la conca del Ter. L’ombrejat als mapes representa l’ús agrícola.

Watershed: 
Data type: 
Format: 

Máximo contenido de agua disponible en el suelo (Ter)

Access level: 
Public
Description: 

Mapa de máximo contenido de agua disponible en el suelo (capacidad de campo menos punto de marchitez permanente, mm) de la cuenca del Ter. El sombreado de los mapas representan el uso agrícola.

Watershed: 
Data type: 
Format: 

Maximum Available Water Content (Ter)

Access level: 
Public
Description: 

Map of maximum available water content ) in the soil (field capacity minus permanent wilting point, mm) of Ter basin.  Shades under colours represent agriculture land.

Watershed: 
Data type: 
Format: 

Màxim contingut d’aigua disponible al sòl (Muga)

Access level: 
Public
Description: 

Mapa del màxim contingut d’aigua disponible en el sòl (capacitat de camp menys punt de marciment permanent, mm) de la conca de la Muga. L’ombrejat als mapes representa l’ús agrícola.

Watershed: 
Data type: 
Format: 

Máximo contenido de agua disponible en el suelo (Muga)

Access level: 
Public
Description: 

Mapa de máximo contenido de agua disponible en el suelo (capacidad de campo menos punto de marchitez permanente, mm) de la cuenca de la Muga. El sombreado de los mapas representan el uso agrícola.

Watershed: 
Data type: 
Format: 

Maximum Available Water Content (Muga)

Access level: 
Public
Description: 

Map of maximum available water content ) in the soil (field capacity minus permanent wilting point, mm) of Muga basin.  Shades under colours represent agriculture land.

Watershed: 
Data type: 
Format: 

Màxim contingut d’aigua disponible al sòl (Segre)

Access level: 
Public
Description: 

Mapa del màxim contingut d’aigua disponible en el sòl (capacitat de camp menys punt de marciment permanent, mm) de la conca del Segre. L’ombrejat als mapes representa l’ús agrícola.

Watershed: 
Data type: 
Format: 

Máximo contenido de agua disponible en el suelo (Segre)

Access level: 
Public
Description: 

Mapa de máximo contenido de agua disponible en el suelo (capacidad de campo menos punto de marchitez permanente, mm) de la cuenca del Segre. El sombreado de los mapas representan el uso agrícola.

Watershed: 
Data type: 
Format: 

Maximum Available Water Content (Segre)

Access level: 
Public
Description: 

Map of maximum available water content ) in the soil (field capacity minus permanent wilting point, mm) of Segre basin. Shades under colours represent agriculture land.

Watershed: 
Data type: 
Format: 

Pages