Esteu aquí

Oportunitats i reptes de l'economia local i la societat, per adaptar-se al canvi climàtic

LIFE CLINOMICS16.jun.2016 to 16.jun.2019

El projecte Life Clinomics proposa posar en marxa nous processos d’inversió d’entitats públiques, especialment municipis, així com empreses privades de determinats sectors representatius, per a disminuir la seva vulnerabilitat, s’anticipin als impactes climàtics i augmentin la seva resilència, millorant la competitivitat i augmentant l’ocupació.

CLINOMICS pretén augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres territoris (Terres de l’Ebre, Alt Penedès i Parc Natural del Montseny – Reserva de la Biosfera) i en diferents activitats econòmiques (turisme, pesca, agricultura i forestal).

Posarà en marxa òrgans de participació territorials i socioeconòmics, s’elaboraran estudis i documents (com són els plans d’acció i les estratègies per a l’adaptació), es dissenyaran eines per a les autoritats locals i els agents socioeconòmics (com són les metodologies i les proves pilot), i es generarà coneixement, capacitació i informació dels agents i conscienciació de la societat i altres elements que han de facilitar l’acció en favor de l’adaptació.

La  col·laboració entre els projectes Life MEDACC i Life CLINOMICS dóna com a resultat la participació de l'IRTA i del CREAF en la Jornada de presentació del projecte Life CLINOMICS que es va portar a terme a Vilafranca del Penedès el 24 de novembre de 2016. L'IRTA va fer una ponéncia invitada sobre els Impactes del canvi climàtic i mesures d’adaptació en l'agricultura i el CREAF va fer-ne una sobre Impactes del canvi climàtic i mesures d’adaptació en la gestió forestal.

Coordinator: 
Inmaculada Pruna (Diputació de Barcelona)

Web: 
http://www.lifeclinomics.eu